Otvoriť predpoveď »
28.13°C
115cm
20cm
315cm
415cm
806040200
1dobré870m
2nevhodné1200m
3dobré1500m
4dobré350m
1Nepremáva925m
2Nepremáva135m
3Nepremáva420m
4Nepremáva350m
5Nepremáva740m
Prevádzková doba: 9:00 - 16:00

Stredisko

Lyžiarske stredisko Čičmany sa nachádza v južnej časti Rajeckej doliny pri obci Čičmany, ktorá je známa svojimi originálnymi drevenicami s charakteristickou bielou ornamentálnou výzdobou.

V súčasnej dobe je v lyžiarskom stredisku 5 lyžiarskych vlekov typu Tatrapoma s prepravnou kapacitou 3350 osôb za hodinu.

Počas sezóny je k dispozícii lyžiarsky servis, požičovňa lyžiarskej výstroje, úschovňa a lyžiarska škola. Pri dojazde lyžiarskych tratí sú zariadenia rýchleho občerstvenia.

 

Neviete lyžovať vy alebo vaše dieťa?

Dohodnite si lekcie s profesionálnymi učiteľmi lyžovania, kt. sú registrovaní v Slovenskej asociácii učiteľov lyžovania.         Potreba dohodnúť sa telefonicky.

Trnený Jozef, Mgr. -  0948 040 846 - víkendy, sviatky

Macko Branislav, Mgr.  - 0908 160 295 

Švec Michal - 0915 782 335 - víkendy, sviatky

Švecová Júlia - 0915 782 335  (ENG, ESP, ITA) - víkendy, sviatky

Barošová Veronika - 0907 209 779 - víkendy, sviatky

Puchrík Milan - snowboard - 0950 735 323 - víkendy, sviatky

 

                                             

 

Poplatok za parkovanie sa platí obci, nie lyžiarskemu stredisku!

Bc. Iveta Michalíková (starostka obce Čičmany)                 starosta(a)obeccicmany(d)info

Biely kódex - pravidlá na zjazdovkách 

V záujme toho, aby sme všetci na svahu prežili a dobre si zalyžovali, je potrebné, aby sme dodržiavali pravidlá tzv. Bieleho kódexu. 

Tieto pravidlá odporúča Medzinárodný Lyžiarsky Zväz FIS (Fédération Internationale de Ski). 

Hoci nie sú stanovené žiadnym legislatívnym predpisom, v prípade nehôd a z nich vyplývajúcich sporov, súdy prihliadajú na ich nedodržiavanie ako na priťažujúcu okolnosť. Netreba zabúdať ani na bezpečnostné prvky. V niektorých štátoch je nosenie ochrannej prilby zakotvené v zákone. Za nedodržanie tohto predpisu hrozia pokuty. Pozor pred používaním alkoholu alebo iných omamných látok počas lyžiarskych aktivít, nepožívať alkohol a omamné látky!!! Ak príde k nehode, je dobré, aby si ju občan nafotil, napríklad prostredníctvom mobilného telefónu. Dôležitý je aj zápis o nej, či od služby alebo polície. Milovníci zimných športov by sa mali predovšetkým správať tak, aby neohrozili ostaných a neuškodili im. Ďalej treba prispôsobiť rýchlosť a spôsob jazdy svojim schopnostiam, podmienkam terénu, ako aj hustote lyžiarov a snoubordistov na svahu. Tiež je dôležité zvoliť smer svojej trasy tak, aby neboli ohrození vpredu jazdiaci ľudia. Predbiehanie zo všetkých strán je prípustné, ale vždy s takým odstupom, ktorý dáva predbiehanému dostatok priestoru na jeho jazdu. Pred zastavením a pohýnaním sa, ako aj pri cúvaní, sa treba presvedčiť, či je tak možné urobiť bez ohrozenia seba a ostatných. Taktiež by sa nemalo bezdôvodne zdržiavať na úzkych a neprehľadných miestach trate. Po prípadnom páde ich treba urýchlene opustiť. Každý, kto vystupuje alebo zostupuje po trati pešo, musí použiť jej krajnú časť. Rovnako treba rešpektovať značky a signalizáciu na trati. Pri úrazoch je každý lyžiar, či snoubordista povinný poskytnúť prvú pomoc. Každý účastník alebo svedok nehody musí pri nej uviesť svoje osobné údaje. 
 
1. Ohľaduplnosť k iným - každý na lyžiarskej trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil ani nepoškodil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe alebo inému nebezpečným štýlom jazdy, nevhodným materiálom, špatne odloženým materiálom, zníženou schopnosťou reakcie a odhadu (únava, choroba, alkohol, drogy a pod.)  
 
2. Kontrola rýchlosti a spôsobu jazdy - lyžiar musí prispôsobiť rýchlosť a štýl jazdy svojim schopnostiam, terénu, počtu lyžiarov na zjazdovke, ale aj poveternostným podmienkam  
 
3. Voľba stopy / smeru jazdy - lyžiar prichádzajúci zhora je zodpovedný za všetkých ktorí lyžujú pod ním, musí svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy. To predpokladá udržiavanie odstupu a predvídanie úmyslov lyžiara jazdiaceho vpredu, či nižšie.  
 
4. Predbiehanie - predbiehať možno sprava aj zľava s dostatočným odstupom tak, aby predbiehaný lyžiar nebol ohrozený a mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.  

 5. Vjazd na trať, rozjazd na trati - každý, kto vchádza na lyžiarsku trať alebo chce po zastavení opäť pokračovať v jazde, je povinný sa rozhliadnuť, dať prednosť lyžiarom prichádzajúcim zhora a neohroziť lyžiarov pod sebou. Neočakávaný rozjazd lyžiara stojaceho na mieste sa dá len ťažko predvídať a môže spôsobiť zbytočnú kolíziu s prichádzajúcim lyžiarom.  
 
6. Zastavenie a státie - na trati sa nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach zjazdoviek. Zvlášť nebezpečné je zastaviť alebo po páde zostať sedieť za terénnou vlnou. Lyžiar, ktorý spadol na takomto mieste ho musí čo najrýchlejšie opustiť.  
 
7. Výstup a zostup - osoba, ktorá stúpa nahor alebo schádza po lyžiarskej trati, musí používať okraj zjazdovky.  
 
8. Dodržiavanie značiek na trati - hlavne vo väčších strediskách, kde je viac zjazdoviek bývajú tieto označené značkami s rôznymi upozorneniami o krížení zjazdoviek, označením nebezpečných miest, príkazmi na zníženie rýchlosti, alebo značkami horskej služby či polície. V cudzine sú tieto všetkými dodržiavané a ich dodržiavanie je kontrolované.  
 
9. Pomoc pri nehodách - každý užívateľ zjazdovky je povinný pri úraze iného lyžiara na trati poskytnúť prvú pomoc v rámci svojich schopností a možností vrátane protišokových opatrení, označiť miesto nehody nad nehodou (napr. pomocou skrížených lyžiarskych palíc) a oznámiť úraz horskej službe, alebo inej oprávnenej osobe, privolať čo najrýchlejšie odbornú pomoc.  
 
10. Preukaz totožnosti - každý z účastníkov nehody (svedok, poškodený, vinník) sa na výzvu musí legitimovať. V alpských krajinách sa neposkytnutím pomoci, alebo neposkytnutím údajov, či útekom z miesta nehody vystavuje dotyčný trestnému konaniu a následnému stíhaniu. Pri zavinení úrazu s použitím alkoholu nasleduje trestný postih ako pri dopravnej nehode. Poisťovne alkoholické úrazy nepovažujú za poistnú udalosť. 

Samozrejmá nesamozrejmosť 

Nelyžovať pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok ani počas Vianoc, Silvestra, narodenín, či iných sviatkov slávených na lyžovačkách

Spoznajte krásu Slovenska

Lyžiarske stredisko Čičmany sa nachádza v južnej časti Rajeckej doliny pri obci Čičmany, ktorá je známa svojimi originálnymi drevenicami s charakteristickou bielou ornamentálnou výzdobou.