CENNÍK SKIPASOV


DOSPELÍ DETI A SENIORI JUNIORI
Záloha za čipovú kartu 3 € 3 € 3 €
DENNÝ (09,00 - 16,00) 16.5 € 13 € 14,5 €
2- hodinový 10 € 8 € 9 €
3-hodinový (09,00 - 16,00) 11.5 € 9 € 10 €
4-hodinový 13.5 € 10 € 12 €
5-hodinový 14.5 € 11 € 13 €
Bodový lístok (vlek H-130-10 jázd, vlek F-12-15 jázd, vlek P-18 jázd, vlek S-30 jázd. ) 15.5 € 13 € -
1 jazda vlek H-130 1.6 € 1.3 € -
1 jazda vlek F-12 1.3 € 1 € -
1 jazda vlek P 1 € 0.8 € -
1 jazda vlek S 0.8 € 0.5 € -
Sezónny lístok (NEPRENOSNÝ+foto) 166 € 133 € -
Lyžiarske kurzy- DENNÝ (pre ZŠ a SŠ) 7 € - -
Rodinný lístok- DENNÝ (2+1 (rodičia + 1 dieťa do 12 rokov)) 38 € - -
Rodinný lístok - DENNÝ (2+2 (rodičia + 2 deti do 12 rokov)) 42 € - -
Rodinný lístok- 3-hodinový (2+1) 27 € - -
Rodinný lístok- 4-hodinový (2+1) 32 € - -
Rodinný lístok- 5-hodinový (2+1) 35 € - -
Rodinný lístok- 3-hodinový (2+2) 32 € - -
Rodinný lístok- 4-hodinový (2+2) 36 € - -
Rodinný lístok- 5-hodinový (2+2) 40 € - -
2-dňový 28 € 23 € 25 €
3-dňový 42 € 32 € 37 €
4-dňový 57 € 43 € 50 €
5-dňový 70 € 54 € 62 €
6-dňový 82 € 64 € 73 €
7-dňový 94 € 75 € 86 €
ZÁLOHA ZA KAŽDÚ  ČIPOVÚ KARTU JE 3 €,(tie sú automaticky pripočítavané k cene lístku ► rod. lístok 2+1 =35€ + (3x3€)= 44€) ZÁLOHA VÁM BUDE VRÁTENÁ PO VRÁTENÍ KARTY - v tomto prípade 9€

VO VLASTNOM ZÁUJME SI LÍSTKY USCHOVAJTE MIMO MOBILNÝCH TELEFÓNOV!!!

Detské lístky môžu používať deti do 12 rokov. Deti od 10 rokov musia mať pri sebe preukaz poistenca (zahraničný návštevníci PAS) a preukázať sa s ním.

V prípade náhlej zmeny poveternostných podmienok (t.j. silný vietor, dážď, hustá hmla, námraza), zásahom vyššej moci, ako je napríklad výpadok elektrickej energie a pri poruche OHDZ spôsobenej iným účastníkom prepravy náhradu za prepravné lístky NEPOSKYTUJEME!!!

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na vylúčenie z prepravy na OHDZ v týchto prípadoch:

  • Ak prepravujúci má neplatný alebo falošný lístok.
  • Porušuje predpisy na prepravu OHDZ.
  • Zapríčiní poruchu na OHZD.
  • Lyžuje mimo vyznačených a otvorených tratí.
  • Ak svojou jazdou ohrozuje ostatných lyžiarov.
  • Používa lyže, ktoré nemajú brzdy.
  • Je preukázateľne v podnapitom stave.
  • Nedodržuje pokyny obsluhy OHDZ a lyžiarskej služby.

NÁVŠTEVNÍCI LYŽUJÚ V STREDISKU NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ!!